VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Vispārīgi

Šie tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk – lietošanas noteikumi) ir piemērojami SIA “Beauty”, reģ.Nr. 40103687169, tīmekļa vietnei https://baborbeautyspa.lv 
Uzsākot mājaslapas lietošanu, izmantojot tajā norādīto informāciju vai ar tās starpniecību sniegto informāciju, Jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus.

Informācijas raksturs

Visai mājaslapā ievietotajai informācijai, neatkarīgi no tās satura vai formas, ir tikai informatīvs raksturs, ja vien nav norādīts pretējais. Tīmekļa vietnē sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par SIA “Beauty” piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem, kā arī to lietošanas noteikumiem. SIA “Beauty” negarantē, ka mājaslapā ietvertā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga un SIA “Beauty” ir tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt mājaslapā ietverto informāciju. 
SIA “Beauty” tīmekļa vietnē izklāstītā informācija ir iegūta no avotiem, kurus SIA “Beauty” uzskata par uzticamiem. SIA “Beauty” neuzņemas atbildību par tehniskām kļūdām, kas var rasties funkcionālo risinājumu izmantošanas laikā.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājaslapa ir SIA “Beauty” īpašums. Bez rakstveida piekrišanas ir aizliegta mājaslapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana. Mājaslapa satur tekstu, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. SIA “Beauty” patur īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo mājaslapuun tās atsevišķiem elementiem vai arī ir šo tiesību īpašnieku atļauja izmantot materiālus mājaslapā. Mājaslapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai. Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā Ja Jūs vēlaties izmantot šīs mājaslapas saturu, pārpublicēt tās saturu vai atsevišķus elementus vai veikt jebkuras citas darbības, lūdzam sazināties ar mums.

Saites uz trešo personu mājas lapām

Mājaslapa var saturēt saites uz trešo personu mājaslapām. Ja SIA “Beauty” norāda teksta saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, šādas saites nav uzskatāmas par SIA “Beauty” sniegtu apstiprinājumu vai ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti šādās tīmekļa vietnēs vai ar to palīdzību. SIA “Beauty” neuzņemas atbildību par trešo personu mājaslapu saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties to apmeklējuma rezultātā.

Sīkdatņu izmantošana

Šajā SIA “Beauty” tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatne ir maza teksta datne, kura tiek saglabāta Jūsu datora cietajā diskā, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni. 
Ja Jūs nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, un tas nekādi neietekmēs šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

Atbildība

Šīs mājaslapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. SIA “Beauty” nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, seku radītiem, kaitējuma atlīdzību nolūkā sodīt vai brīdināt, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja SIA “Beauty” ir zinājusi par tīmekļa vietnes vai tās satura trūkumiem.

Mājas lapas drošība

SIA “Beauty” mājaslapu ir stingri aizliegts ļaunprātīgi izmantot, apzināti izplatot tajā vīrusus, Trojas zirgu, destruktīvās pašreducēšanās programmas, vai citus materiālus, kas uzskatāmi par ļaunprātīgu kaitējumu tehnoloģijām. Tāpat ir aizliegts mēģināt nesankcionēti piekļūt mūsu mājaslapai, serverim, kurā tiek uzglabāta mūsu mājaslapa vai jebkuram citam serverim, datoram vai datubāzei, kas ir saistīti ar mūsu mājaslapu. Jūs nedrīkstiet veikt uzbrukumus mūsu mājaslapai ar jebkāda veida programmām, tai skaitā tādas, ka apgrūtina mājaslapas normālu darbību. 
Mēs ziņosim par jebkuru šādā veidā veiktu pārkāpumu attiecīgajām atbildīgajām institūcijām un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām Jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā Jūsu tiesības lietot mūsu mājaslapu tiks nekavējoties pārtrauktas. 
SIA “Beauty” ir veikusi visas darbības, lai nodrošinātu drošu mājaslapas lietošanu. Tomēr, mēs neuzņemamies atbildību, ja izmantojot mājaslapu vai mājaslapā ievietotās hipersaites uz trešo personu interneta vietnēm Jūsu datorā vai viedierīcē ieviesīsies vīruss un nodarīs tai kaitējumu.

Noteikumu grozīšana

SIA “Beauty” ir tiesības jebkurā laikā mainīt Lietošanas noteikumu saturu par to nekādā veidā Jūs iepriekš nebrīdinot. Tādēļ ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem pirms Jūs uzsākat lietot šo mājaslapu. SIA “Beauty” neuzņemas atbildību par to, ka Jūs neesat iepazinies ar mājaslapas Lietošanas noteikumiem un tā rezultātā Jums ir nodarīts jebkāda veida kaitējums.

Jurisdikcija

Šīs tīmekļa vietnes darbību un tajā iekļauto paziņojumu par šīs tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no šiem tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.

BABOR Beauty Spa Whatsapp
BOOKING